سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 حرف های طِلایی (دخترانه ها) 

 

به نام خدا

مرحوم حجّةالحق، حضرت استاد اسدالله داستانی بِنیسی ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ‌ در کتاب «حرف‌های طِلایی» (پندنامه‌ی ایشان به تنهادخترشان):

دخترم! نمازت را با خضوع و خشوع بخوان.

خضوع: فروتنی بدنی و ظاهری. خشوع: فروتنی روحی و قلبی.


مشاهده‌ی مطالب دیگر این کتاب: http://benisiha.ir/2019/11/149/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: دوشنبه 98/12/5

 

 حرف های طِلایی (دخترانه ها) 

 

به نام خدا

مرحوم حجّةالحق، حضرت استاد اسدالله داستانی بِنیسی ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ‌ در کتاب «حرف‌های طِلایی» (پندنامه‌ی ایشان به تنهادخترشان):

دخترم! نسبت به شوهرت مَلوس باش؛ نه عَبوس.

ملوس: دلپذیر، تودل‌برو، زیبا. عبوس: اخمو، بسیار تُرشرو.


مشاهده‌ی مطالب دیگر این کتاب: http://benisiha.ir/2019/11/149/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: یکشنبه 98/11/20

 

 حرف های طِلایی (دخترانه ها) 

 

به نام خدا

مرحوم حجّةالحق، حضرت استاد اسدالله داستانی بِنیسی ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ‌ در کتاب «حرف‌های طِلایی» (پندنامه‌ی ایشان به تنهادخترشان):

دخترم! تمیز باش تا عزیز باشی.


مشاهده‌ی مطالب دیگر این کتاب: http://benisiha.ir/2019/11/149/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: یکشنبه 98/11/13

 

 حرف های طِلایی (دخترانه ها) 

 

به نام خدا

مرحوم حجّةالحق، حضرت استاد اسدالله داستانی بِنیسی ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ‌ :

دخترم! شب‌ها برخیز و از ترس خدا اشک بریز.


منبع: حرف‌های طِلایی (پندنامه‌ی ایشان به تنهادخترشان).


مشاهده‌ی مطالب دیگری از کتاب «حرف‌های طلایی»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2019/11/149/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: دوشنبه 98/10/30

 

 حرف های طِلایی (دخترانه ها) 

 

به نام خدا

مرحوم حجّةالحق، حضرت استاد اسدالله داستانی بِنیسی ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ‌ :

دخترم! خدمات شوهرت را ناچیز نشمار.


منبع: حرف‌های طِلایی (پندنامه‌ی ایشان به تنهادخترشان).


مشاهده‌ی مطالب دیگری از کتاب «حرف‌های طلایی»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2019/11/149/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: دوشنبه 98/10/30

 

 حرف های طِلایی (دخترانه ها) 

 

به نام خدا

مرحوم حجّةالحق، حضرت استاد اسدالله داستانی بِنیسی ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ‌ :

دخترم! از تظاهُر و تفاخُر دوری کن.

تظاهر: خودنمایی، خود را به داشتن صفت یا حالتی وانمودکردن. تفاخر: به خود نازیدن، به یکدیگر فخرفروختن.


منبع: حرف‌های طِلایی (پندنامه‌ی ایشان به تنهادخترشان).


کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: سه شنبه 98/10/10

 

 حرف های طِلایی (دخترانه ها) 

 

به نام خدا

مرحوم حجّةالحق، حضرت استاد اسدالله داستانی بِنیسی ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ‌ :

دخترم! از تَطَوُّر، تَطَیُّر و تکبّر، دور باش.

تطوّر: حال‌به‌حال‌شدن، جوربه‌جورشدن، گونه‌گونه‌شدن. تطیّر: فال بد زدن، به فال بد گرفتن.


منبع: حرف‌های طِلایی (پندنامه‌ی ایشان به تنهادخترشان).

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: چهارشنبه 98/10/4

 

 حرف های طِلایی (دخترانه ها) 

 

به نام خدا

مرحوم حجّةالحق، حضرت استاد اسدالله داستانی بِنیسی ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ‌ :

دخترم! خانم خانه‌دار باش.


منبع: حرف‌های طِلایی (پندنامه‌ی ایشان به تنهادخترشان).


کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: سه شنبه 98/9/26

 

 حرف های طِلایی (دخترانه ها) 

 

به نام خدا

مرحوم حجّةالحق، حضرت استاد اسدالله داستانی بِنیسی ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ‌ :

دخترم! زیور و زینت و زیبایی‌ خود را آشکار نکن.


منبع: حرف‌های طِلایی (پندنامه‌ی ایشان به تنهادخترشان).

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: سه شنبه 98/9/19

 

 حرف های طِلایی (دخترانه ها) 

 

به نام خدا

مرحوم حجّةالحق، حضرت استاد اسدالله داستانی بِنیسی ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ‌ :

دخترم! وَدود و وَلود باش؛ نه حسود و حَقود.

وَدود: بسیارمهرْبان. ولود: بانویی که زیاد فرزند به دنیا می‌آورد. حقود: کینه‌ای.


منبع: حرف‌های طِلایی (پندنامه‌ی ایشان به تنهادخترشان).

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: سه شنبه 98/9/12

 

   1   2   3      >

فهرست کل یادداشت‌های وبلاگ «یک لحظه با یک طلبه»

نکات خواندنی درباره ی حضرت استاد بِنیسی
پند پیران بر پوران (پسرانه ها)
پرسش و پاسخ
زندگینامه ی حضرت استاد بِنیسی
پیام معنوی
ابیات معنوی
دعای حفظ از کرونا
آثار حاج آقا بِنیسی
حرف های طِلایی (دخترانه ها)
نکته ها از گفته ها
داستان جذّاب
مطالب مناسبتی
نکته ها از گفته ها (خبر)
ابیات زیبا
پند پیران بر پوران (پسرانه ها)
[همه عناوین(344)][عناوین آرشیوشده]