سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 ابیات زیبا 

 

به نام خدا

(به گزینش حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی)

 

عصر من داننده‌ی اسرار نیست
یوسُف من بهر این بازار نیست

از: اقبال لاهوری.

عصر: زمانه، روزگار. اسرار: رازها.


مشاهده‌ی ابیات زیبای دیگر: http://benisiha.ir/2017/05/14/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: چهارشنبه 98/12/7

 

 ابیات زیبا 

 

به نام خدا

(به گزینش حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی)

ظهور غم بوَد از نارضایی
رضا شو تا ز غم یابی رهایی

از: صغیر اصفهانی.

ظهور: ظاهرشدن، آشکارشدن. نارضایی: راضی‌نبودن، خشنودنبودن. رضا: راضی‌بودن، خشنودبودن.


مشاهده‌ی ابیات زیبای دیگر: http://benisiha.ir/2017/05/14/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: چهارشنبه 98/11/30

 

 ابیات زیبا 

 

به نام خدا

(به گزینش حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی)

ظُلمانی و آرزوی انوار
اندیشه‌ی ماه و نردبان است

از: پروین اعتصامی.

ظلمانی: تاریک. انوار: جمع نور.


مشاهده‌ی ابیات زیبای دیگر: http://benisiha.ir/2017/05/14/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: پنج شنبه 98/11/24

 

 ابیات زیبا 

 

به نام خدا

(به گزینش حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی)

طفل را از میوه‌ی نارَس نمی‌باشد شَکیب
هست دائم کام خلق از آرزوی خامْ تلخ

از: صائب.

نارس: نرسیده، خام. شکیب: صبر، آرام.


مشاهده‌ی ابیات زیبای دیگر: http://benisiha.ir/2017/05/14/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: پنج شنبه 98/11/17

 

 ابیات زیبا 

 

به نام خدا

(به گزینش حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی)

صفایی نیست گلزار جوانی را، اگر در آن
به دست شوق ننشانی نِهال مهرْبانی را

از: ابوالحسن ورزی.

گلزار: باغ. نهال: درختِ تازه‌کاشته‌شده یا تازه‌روییده.


مشاهده‌ی ابیات زیبای دیگر: http://benisiha.ir/2017/05/14/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: جمعه 98/11/4

 

 ابیات زیبا 

 

به نام خدا

(به گزینش حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی)

شب خویشم من و مهتاب خویشم!
گل نیلوفر مرداب خویشم!

از: احمد عزیزی.

خویش: خود.


مشاهده‌ی این مطلب و «ابیات زیبا»ی دیگر، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2017/05/14/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: دوشنبه 98/10/30

 

 ابیات زیبا 

 

به نام خدا

(به گزینش حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی)

شنیده‌ای که در این راه، بیم جان و سر است
چو یارْ آب حیات است، از این پیام مترس

از: مولوی.

بیم: ترس. یار: مقصود، خداوند مهرْبان است. آب حیات: آب زندگانی که گویند چشمه‌ای است در ظلمت و اگر کسی از آن بنوشد، عمر جاودان پیدا می‌کند و حضرت خضر ـ علیه السّلام. ـ از آن نوشید.


مشاهده‌ی این مطلب و «ابیات زیبا»ی دیگر، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2017/05/14/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: پنج شنبه 98/10/19

 

 ابیات زیبا 

 

به نام خدا

(به گزینش حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی)

شکست عهد من و گفت: «هر چه بود، گذشت»
به گریه گفتمش: «آری، ولی چه زود گذشت!»

از: ایرج دهقان.

عهد: قول، قرار، وعده.


مشاهده‌ی این مطلب و «ابیات زیبا»ی دیگر، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2017/05/14/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: چهارشنبه 98/10/11

 

 ابیات زیبا 

 

به نام خدا

(به گزینش حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی)

شد ز وصل غنچهْ گل‌ْبو جامه‌ی باد سَحر
درنیامیزی در این گلشن به اهل دل چرا؟

از: صائب تبریزی.

گل‌بو: آنچه بوی گل دارد. جامه: لباس. گلشن: باغ.


مشاهده‌ی این مطلب و «ابیات زیبا»ی دیگر، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2017/05/14/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: سه شنبه 98/10/10

 

 ابیات زیبا 

 

به نام خدا

(به گزینش حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی)

سفر، آن نیست که از مصر به بَغداد رَوی
رفتن از جان سوی جانان، سفر مردان است

از: فیض کاشانی.


مشاهده‌ی این مطلب و «ابیات زیبا»ی دیگر، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2017/05/14/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: سه شنبه 98/9/26

 

   1   2   3      >

فهرست کل یادداشت‌های وبلاگ «یک لحظه با یک طلبه»

نکات خواندنی درباره ی حضرت استاد بِنیسی
پند پیران بر پوران (پسرانه ها)
پرسش و پاسخ
زندگینامه ی حضرت استاد بِنیسی
پیام معنوی
ابیات معنوی
دعای حفظ از کرونا
آثار حاج آقا بِنیسی
حرف های طِلایی (دخترانه ها)
نکته ها از گفته ها
داستان جذّاب
مطالب مناسبتی
نکته ها از گفته ها (خبر)
ابیات زیبا
پند پیران بر پوران (پسرانه ها)
[همه عناوین(344)][عناوین آرشیوشده]