سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 در محضر عالم 

 

به نام خدا

پرسش حاج‌آقا بِنیسی: ‌آیا در زمان ما جن وجود دارد؟

پاسخ حضرت آیت‌الله سیّد محسن خرّازی ـ دامت برکاته الوافرة. ـ : بنا بر آیات و داستان‏‌هاى زیاد، بین ما جن وجود دارد. اگر کسى احتمال داد که جنّ بدى مى‏‌خواهد او را آزار دهد، استعاذه و مُعَوَّذَتَین [یعنی: اعوذ بالله من الشّیطان الرّحیم و سوره‌های فلق و ناس] را بخواند.»


مشاهده‌ی این مطلب و «پرسش‌های دیگر حاج‌آقا بنیسی و پاسخ‌های آیت‌الله خرّازی»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2017/10/223/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: جمعه 98/9/1

 

 در محضر عالم 

 

به نام خدا

پرسش حاج‌آقا بِنیسی: آیا این با عدل خدا سازگار است که حضرت خضر ـ علیه‏ السّلام. ـ نوجوانى را بکشد تا مبادا پدر و مادرش را به انحراف بکشاند؟

پاسخ حضرت آیت‌الله سیّد محسن خرّازی ـ دامت برکاته الوافرة. ـ : بله؛ چون او از خدا زندگی، طلب نداشت که خدا نداده باشد و در نتیجه، ظالم شود؛‌ امّا حکمت این که چرا خدا زندگی او را ادامه نداد، ممکن است همان چیزى باشد که حضرت خضر ـ علیه‏ السّلام. ـ فرمودند. این‏‌‌گونه مسائل از عالَم واقع هستند که حتّى حضرت موسى ـ‌علیه‏ السّلام. ـ از آن‏‌ها تعجّب کرد.


مشاهده‌ی این مطلب و «پرسش‌های دیگر حاج‌آقا بنیسی و پاسخ‌های آیت‌الله خرّازی»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها:

http://benisiha.ir/2017/10/223/


کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: پنج شنبه 98/8/2

 

 در محضر عالم 

 

به نام خدا

پرسش حاج‌آقا بِنیسی: آیا همه‌ی موجودات عالَم، باشعورند؟

پاسخ حضرت آیت‌الله سیّد محسن خرّازی ـ دامت برکاته الوافرة. ـ : علّامه طباطبایى فرموده است که بله؛ البتّه نَه به اندازه‌‌ی شعور انسان‌ها.

 

پرسش حاج‌آقا بِنیسی: یعنى: همه‌ی ‌آن‌ها مى‌فهمند که خدایى هست؟

پاسخ حضرت آیت‌الله خرّازی: بله.

 

پرسش حاج‌آقا بِنیسی: آیا همه‌ی موجودات عالَم، اراده هم دارند؟

پاسخ حضرت آیت‌الله خرّازی: اراده با شعور فرق مى‌کند و لازمه‌اش هم نیست. همه‌ی موجودات، اراده ندارند.

 

مشاهده‌ی این مطلب و «پرسش‌های دیگر حاج‌آقا بنیسی و پاسخ‌های آیت‌الله خرّازی»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2017/10/223/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: شنبه 98/4/15

 

 در محضر عالم 

 

به نام خدا

پرسش حاج‌آقا بِنیسی: آیا براى این که بعضی پس از نماز دست‌ها را روى چشم‌ها می‌گذارند و آیةالکرسى می‌خوانند، روایت داریم؟

پاسخ حضرت آیت‌الله سیّد محسن خرّازی ـ دامت برکاته الوافرة. ـ : مرحوم آقاى اراکی [‌= آیت‌الله العظمی محمّدعلی اراکی، استاد آیت‌الله خرّازی،] می‌فرمود که روایت داریم.


مشاهده‌ی این مطلب و «پرسش‌های دیگر حاج‌آقا بنیسی و پاسخ‌های آیت‌الله خرّازی»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2017/10/223/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: جمعه 98/3/17

 

 در محضر عالم 

 

به نام خدا

پرسش حاج‌آقا بِنیسی: آیا گذاشتن انگشتر در روزهاى شهادت ائمّه ـ سلام الله تعالی علیهم. ـ مکروه است؟

پاسخ حضرت آیت‌الله سیّد محسن خرّازی ـ دامت برکاته الوافرة. ـ : من روایتى ندیده‌ام. تنها درباره‌ی روز عاشورا وارد شده است که خود را آشفته کنید و… .


مشاهده‌ی این مطلب و «پرسش‌های دیگر حاج‌آقا بنیسی و پاسخ‌های آیت‌الله خرّازی»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2017/10/223/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: یکشنبه 98/3/12

 

 در محضر عالم 

 

به نام خدا

پرسش حاج‌آقا بِنیسی: گاهی دل آدم می‌گیرد. برای رفع آن، چه کار کند؟

پاسخ حضرت آیت‌الله سیّد محسن خرّازی ـ دامت برکاته الوافرة. ـ : مقصودتان چیست: اِقبال و اِدبار به عبادت یا مصیبت و یا غیر این‌ها؟

جواب حاج‌آقا بِنیسی: به علّت‌های معلوم و نامعلوم.

پاسخ حضرت آیت‌الله سیّد محسن خرّازی: در روایات هست که گاهی در جایى مؤمنى مشکل پیدا مى‌کند و دل مؤمن دیگرى به خاطر مشکل او مى‌گیرد.


پرسش حاج‌آقا بِنیسی: راه حلّش چیست؟

پاسخ حضرت آیت‌الله سیّد محسن خرّازی: درمان مخصوصى ندارد. براى مؤمنان دعا کند.


پرسش حاج‌آقا بِنیسی: اگر علّتش معلوم باشد، چه؟

پاسخ حضرت آیت‌الله سیّد محسن خرّازی: اگر مثلاً مصیبتى برایش پیش آمده، به خودش بگوید که از طرف خدا است و اگر به او بهتان و… زده‌اند، به خدا تکیه و واگذار کند.


مشاهده‌ی این مطلب و «پرسش‌های دیگر حاج‌آقا بنیسی و پاسخ‌های آیت‌الله خرّازی»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2017/10/223/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: یکشنبه 98/3/5

 

 در محضر عالم 

 

به نام خدا

 پرسش حاج‌آقا بِنیسی: الهام چند نوع است؟

پاسخ حضرت آیت‌الله سیّد محسن خرّازی ـ دامت برکاته الوافرة. ـ : مستقیم و غیر مستقیم (توسّط فرشته و…)، بر پیامبر، امام و بعضی از صالحین؛ مانند سیّد ابن طاووس که در چند جاى کتاب «اقبال‌الاعمال» آورده که به من الهام شد.‌


مشاهده‌ی این مطلب و «پرسش‌های دیگر حاج‌آقا بنیسی و پاسخ‌های آیت‌الله خرّازی»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2017/10/223/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: جمعه 98/2/27

 

 در محضر عالم 

 

به نام خدا

پرسش حاج‌آقا بِنیسی: آیا تعقیبات نمازها ترتیب دارند؟

پاسخ حضرت آیت‌الله سیّد محسن خرّازی ـ دامت برکاته الوافرة. ـ : فکر نمى‌کنم. تنها درباره‌ی هفت بار «لا حَولَ و لا قُوَّةَ اِلّا بِاللّهِ العَلِیِّ العَظیم» که پس از نمازهای صبح و مغرب خوانده مى‌شود، روایت شده که تا زانوها تکان نخورده‌اند، بخوانید. شاید از این برآید که آن بر سایر تعقیبات، مقدّم است.


مشاهده‌ی این مطلب و «پرسش‌های دیگر حاج‌آقا بنیسی و پاسخ‌های آیت‌الله خرّازی»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2017/10/223/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: دوشنبه 98/2/23

 

 در محضر عالم 

 

به نام خدا

پرسش حاج‌آقا بِنیسی: فرمودید که ممکن است بعضى از علما ثبوتاً ملکه‌ی عصمت را داشته باشند. حال اگر به عالِمى داده نشد، آیا باز می‌تواند برتر از پیامبران بنى‌اسرائیل باشد؟

پاسخ حضرت آیت‌الله سیّد محسن خرّازی ـ دامت برکاته الوافرة. ـ : از این جهت که داراى معرفت بالاتر است، آرى؛ نه از بُعدهاى دیگر.


پرسش حاج‌آقا بنیسی: فرمودید که این روایت [= «عُلَماءُ اُمَّتى اَفضَلُ مِن اَنبِیاءِ بَنى‌ اِسرائیلَ؛ علمای امّت من برتر از پیامبران بنی‌اسرائیل هستند.»]، به حضرت موسى ـ علیه السّلام. ـ انصراف ندارد [و ایشان را شامل نمی‌شود و علما برتر از ایشان نمی‌شوند]؛ در حالى که نقل شده است جناب اِبن‌ فَهد حلّى و علّامه مقدّس اردبیلى، علما را حتّى با ایشان سنجیده‌اند.

پاسخ حضرت آیت‌الله خرّازی: این‌ها نقل است و اعتبارى ندارد.


مشاهده‌ی این مطلب و «پرسش‌های دیگر حاج‌آقا بنیسی و پاسخ‌های آیت‌الله خرّازی»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2017/10/223/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: شنبه 98/2/14

 

 در محضر عالم 

 

به نام خدا

پرسش حاج‌آقا بِنیسی: نظر شما درباره‌ی حدیث «لَولاک» [که در آن، خداوند والا ـ جلّ جلاله، و حسنت اسماؤه. ـ به حضرت رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و اله و سلّم. ـ فرمود: «لَولاکَ لَما خَلَقتُ الاَفلاکَ، و لَولا عَلِیٌّ لَما خَلَقتُکَ، و لَولا فاطِمَةُ لَما خَلَقتُکُما؛ اگر تو نبودی، آسمان‌ها را نمی‌آفریدم و اگر علی نبود، تو را نمی‌آفریدم و اگر فاطمه نبود، شما، دو تا، را نمی‌آفریدم.»] چیست؟

پاسخ حضرت آیت‌الله سیّد محسن خرّازی ـ دامت برکاته الوافرة. ـ : یعنى: حضرت زهرا ـ علیها السّلام. ـ اِبانه‌ی طریقه‌ی محمّدى کردند [یعنی: پس از حضرت رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و اله و سلّم. ـ دین آن حضرت را روشن و حفظ نَمودند]؛ چنانکه پیامبر خدا ـ صلّى الله علیه و اله. ـ فرمود: «حُسَینٌ مِنّى، و اَنَا مِن حُسَینٍ[؛ حسین از من است و من از حسینم].»


پرسش حاج‌آقا بِنیسی: بعضى مى‌گویند که این روایت را اصلاً مطرح نکنید.

پاسخ حضرت آیت‌الله خرّازی: از غلو مى‌ترسند؛ وگرنه، با این توجیه اشکالى ندارد.


مشاهده‌ی این مطلب و «پرسش‌های دیگر حاج‌آقا بنیسی و پاسخ‌های آیت‌الله خرّازی»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2017/10/223/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: یکشنبه 98/2/1

 

   1   2      >

فهرست کل یادداشت‌های وبلاگ «یک لحظه با یک طلبه»

نکات خواندنی درباره ی حضرت استاد بِنیسی
پند پیران بر پوران (پسرانه ها)
پرسش و پاسخ
زندگینامه ی حضرت استاد بِنیسی
پیام معنوی
ابیات معنوی
دعای حفظ از کرونا
آثار حاج آقا بِنیسی
حرف های طِلایی (دخترانه ها)
نکته ها از گفته ها
داستان جذّاب
مطالب مناسبتی
نکته ها از گفته ها (خبر)
ابیات زیبا
پند پیران بر پوران (پسرانه ها)
[همه عناوین(344)][عناوین آرشیوشده]