سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 پیام معنوی 

 

به نام خدا

حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی در مجموعه‌‌نوشتاری با عنوان «خطاب‌ به خودم»:

تا می‌توانی، به دیگران لبخند بزن تا برکات فراوان شادکردن، خوشرویی، لبخند، خدمت و گشاده‌رویی، زندگی‌ات را نورانی‌ و زیبا گرداند.


مشاهده‌ی مطالب دیگر این مجموعه: http://benisiha.ir/2020/02/290/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: شنبه 98/12/3

 

 پیام معنوی 

 

به نام خدا

حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی در مجموعه‌‌نوشتاری با عنوان «خطاب به خودم»:

گاهی به روح پدرت و ارواح علمای ربّانی دیگر، احسان مالی یا معنوی (1) کن تا از توجّهات و برکات آنان بهره‌مند شوی؛ مثلاً: برخی از مشکلاتت برطرف شود و به بعضی از خواسته‌هایت برسی.

(1) همچون: صدقه‌دادن، صلوات‌فرستادن و قِرائت قرآن کریم برای آنان.


مشاهده‌ی مطالب دیگر این مجموعه: http://benisiha.ir/2020/02/290/.

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: یکشنبه 98/11/20

 

 پیام معنوی 

 

به نام خدا

حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی در مجموعه‌‌نوشتاری با عنوان «خطاب به خودم»:

با روح، بدن، عمر و نعمت‌هایی که از خداوند مهرْبان ـ جَلَّ جَلالُه، و حَسُنَت اَسماؤه. ـ گرفته‌ای، برای او کار کن و به دینش خدمت نما.


مشاهده‌ی مطالب دیگر این مجموعه: http://benisiha.ir/2019/05/290/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: یکشنبه 98/11/13

 

 پیام معنوی 

 

به نام خدا

حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی در مجموعه‌‌نوشتاری با عنوان «خطاب به خودم»:

از یاران خداوند والا ـ جَلَّ جَلالُه، و حَسُنَت اَسماؤه. ـ‌ باش؛ به این شکل که معارف دین مقدّس اسلام را با زبان، عمل، قلم و رسانه، همیشه به دیگران انتقال بده.


مشاهده‌ی مطالب دیگر این مجموعه: http://benisiha.ir/2019/05/290/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: یکشنبه 98/11/13

 

 پیام معنوی 

 

به نام خدا

حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی در مجموعه‌‌نوشتاری با عنوان «خطاب به خودم»:

هم اهل شکر باش و هم اهل صبر و هم اهل سکوت و اگر نمی‌توانی، اهل صبر و سکوت باش و اگر نمی‌توانی، دست‌کم اهل سکوت باش.


مشاهده‌ی این مطلب و «پندهای دیگر حاج‌آقا بنیسی به خودش!»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2019/05/290/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: دوشنبه 98/10/30

 

 پیام معنوی 

 

به نام خدا

حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی در مجموعه‌‌نوشتاری با عنوان «خطاب به‌ خودم!»:

همیشه و حتّی در اوقات فَراغتِ چندلحظه‌ای، کتاب‌های خداپسند بخوان تا هم آرامش کامل پیدا کنی و  هم با افزایش دانش و معرفتت، به کمال بیش‌تر برسی و  هم مانع نفوذ شیطان در خود گردی.


مشاهده‌ی این مطلب و «پندهای دیگر حاج‌آقا بنیسی به خودش!»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2019/05/290/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: یکشنبه 98/9/24

 

 پیام معنوی 

 

به نام خدا

حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی در مجموعه‌‌نوشتاری با عنوان «خطاب به خودم»:

هر کسی که به تو «التماس دعا» گفت، از ته دل برایش دعا کن.


مشاهده‌ی این مطلب و «پندهای دیگر حاج‌آقا بنیسی به خودش!»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2019/05/290/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: شنبه 98/9/16

 

 پیام معنوی 

 

به نام خدا

حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی در مجموعه‌‌نوشتاری با عنوان «خطاب به خودم»:

مؤمنان را برای خدا دوست داشته باش و از روی دوست‌داشتن و با مهرْبانی به آنان نگاه و خدمت کن.


مشاهده‌ی این مطلب و «پندهای دیگر حاج‌آقا بنیسی به خودش!»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2019/05/290/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: شنبه 98/9/2

 

 پیام معنوی 

 

به نام خدا

حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی در مجموعه‌‌نوشتاری با عنوان «خطاب به خودم»:

به کسانی که به تو بدی کرده‌اند، بدی نکن تا دنباله‌رو بی‌اراده‌ی آنان نباشی؛ بلکه بکوش که برای خدا با آنان خوب رفتار کنی.


مشاهده‌ی این مطلب و «پندهای دیگر حاج‌آقا بنیسی به خودش!»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2019/05/290/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: سه شنبه 98/8/28

 

 پیام معنوی 

 

به نام خدا

حاج‌آقا اسماعیل داستانی بِنیسی در مجموعه‌‌نوشتاری با عنوان «خطاب به خودم»:

در برابر آفریدگار و آفریده‌هایش ـ خودت هم از آفریدگانش هستی. ـ ، خودت را هیچ نبین و برای خودت هیچ شأنی قائل نشو.


مشاهده‌ی این مطلب و «پندهای دیگر حاج‌آقا بنیسی به خودش!»، از راه لینک زیر در وبگاه بِنیسی‌ها: http://benisiha.ir/2019/05/290/ .

کانال بِنیسی‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنیسی؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنیسی) در پیام‌رسان‌های ایتا، اینستاگرام، روبیکا و سروش: @benisiha_ir.


(نظرها (

تاریخ بارگزاری: یکشنبه 98/5/27

 

   1   2      >

فهرست کل یادداشت‌های وبلاگ «یک لحظه با یک طلبه»

نکات خواندنی درباره ی حضرت استاد بِنیسی
پند پیران بر پوران (پسرانه ها)
پرسش و پاسخ
زندگینامه ی حضرت استاد بِنیسی
پیام معنوی
ابیات معنوی
دعای حفظ از کرونا
آثار حاج آقا بِنیسی
حرف های طِلایی (دخترانه ها)
نکته ها از گفته ها
داستان جذّاب
مطالب مناسبتی
نکته ها از گفته ها (خبر)
ابیات زیبا
پند پیران بر پوران (پسرانه ها)
[همه عناوین(344)][عناوین آرشیوشده]